DAY ONE OF THE WORLD POOL CHAMPIONSHIPS

The World Pool Championship starts today 6th June and runs until the 10th June and will be hosted at Milton Keynes and feature 128 players and will be split into two stages:

Starting with Day one -June 6-7 Double Elimination Groups (16 groups of 8 players)

We saw players competing in a Race To 9 and here are todays match scores .

Fedor Gorst9V7Mark Magi
Julio Burgos1V9Mark Gray
Jeffrey De Luna5V9Dimitri Jungo
Jasmin Ouschan6V9Konrad Juszczyszyn
Albin Ouschan9V5Fabio Petroni
STEWART COLCLOUGH8V9Roberto Gomez
Omar Al Shaheen9V0Alain Da Costa
Kaiden Hunkins0V9Aloysius Yapp
Billy Thorpe9V2Francisco Gatsby Webb
Ivica Putnik5V9Marc Vidal Claramunt
Petri Makkonen9V5Benjamin Belhassen
Marcel Price3V9Mieszko Fortuński
Thorsten Hohmann9V8Tobias Bongers
Kristina Tkach4V9Mika Immonen
Sanjin Pehlivanovic9V2Kevin Lannoye
Craig Osborne9V6Ralf Souquet
Jayson Shaw9V7Moritz Neuhausen
Michal Gavenciak9V8Jani Siekkinen
Ruslan Chinahov9V7Alex Montpellier
Imran Majid6V9Marc Bijsterbosch
Casper Matikainen3V9Elliot Sanderson
Jan van Lierop9V7Mark Foster
Mohammad Ali Berjawi9V8Ryan Fleming
Mickey Krause5V9Max Lechner
David Alcaide Bermudez9V3Andreja Klasovic
Jeremy Sossei9V8Pijus Labutis
Robbie Capito9V3Ruben Bautista
Vitaliy Patsura9V7Denis Grabe
Skyler Woodward9V0Jaroslav Polach
Ivo Aarts6V9Radoslaw Babica
Vincent Halliday7V9DJ McGinley
So Shaw6V9Daniel Schneider
Shane Van Boening9V3Petr Urban
Roberto Bartol8V9Oscar Dominguez
Karol Skowerski3V9Jonas Souto Comino
Mats Brujordet Schjetne3V9Hunter Lombardo
Wojciech Szewczyk9V1Marco Dorenburg
Aleksa Pecelj9V6Richard Halliday
Olivér Szolnoki9V4Daniele Corrieri
Kevin Simpson0V9Francisco Sanchez Ruiz
Karl Boyes9V3Lukas Fracasso-Verner
Badar Alawadhi9V8Stephen Holem
YUKIO AKAGARIYAMA9V5Ricky Evans
Benji Buckley6V9Corey Deuel
Darren Appleton9V7Shane Wolford
Christoph Reintjes9V4Marco Teutscher
Riccardo Sini8V9Jeffrey Nieuwenhuijzen
Kelly Fisher1V9Alex Kazakis
Niels Feijen9V5Tim De Ruyter
Yip Kin Ling Leo9V3Chris Robinson
Nikolaos Malai7V9Veronika Ivanovskaia
Muhummed Daydat2V9MASATO YOSHIOKA
Mateusz Sniegocki9V7Miguel Silva
Philipp Stojanovic9V6Mario He
Jakub Koniar9V1Vânia Franco
Henrique Correia4V9Tyler Styer
Naoyuki Oi9V6Jennifer Barretta
Daniel Maciol9V7Roman Hybler
Danny Olson8V9Bahram Lotfy
April Larson7V9Chris Melling
Tomasz Kaplan9V3Sergey LUTSKER
Nick Ekonomopoulos9V8Chris Alexander
Wiktor Zieliński9V0Kim Laaksonen
Margaret Fefilova2V9Joshua Filler

Winners Qualification

Fedor Gorst 9V6Mark Gray
Albin Ouschan 7V9Roberto Gomez
Billy Thorpe 7V9Marc Vidal Claramunt 
Thorsten Hohmann9V3Mika Immonen
Jason Shaw 8V9Michal Gavenciak 
Elliot Sanderson 9V8Jan Van Lierop
Tomasz Kaplan2V9Nick Ekonomopoulos
Naoyuki Oui2V9Daniel Maciol
David Alcaide Bermudez8V9Jeremy Sossei
Skyler Woodward 2V9Radoslaw Babica
Jonas Soutob Comino 6V9Hunter Lombardo 
Wojciech Szewczyk4V9Aleska Pecelj
Karl Boyes 9V8Badar Alawadhi 
Darren Appleton 9V2Christoph Reinjes
Neils Feijen9V6YP KIN LING LEO
Mateusz Sniegocki9V4Philip Stojanovic

It all commences again tomorrow at 12 noon.